Fonden Botilbuddet Engsgaard

Et botilbud med nye muligheder

Fonden Botilbuddet Engsgaard

Bo-, dag- og døgntilbud tilbydes i Vordingborg og Falster

Socialpædagogisk opholdssted med en neuropædagogisk tilgang

Botilbuddet Engsgaard er et botilbud for voksne over 18 år med adfærdsproblemer. Det kan f.eks. være udadreagerende adfærd, lettere udviklingshæmning eller psykiske lidelser.

Vores botilbud er for personer, der er svært anbringelige – som ikke magter at bo i egen bolig og som har brug for tæt kontakt med personale og pædagogisk støtte i døgnets 24 timer.

På vores bosted bor psykisk syge voksne fra hele Sjælland, Lolland og Falster.

Et roligt døgntilbud for voksne med autisme

Vi fungerer som døgntilbud og opholdssted for voksne. Vores målgruppe, som f.eks. er personer med autisme, har brug for kun at have få og velkendte mennesker omkring sig samt at have så få skift i dagligdagen som muligt.

Målgruppen i vores botilbud er fysisk selvhjulpen og kan klare egen hygiejne med støtte og vejledning. Vores beboere har brug for struktur og forudsigelighed i dagligdagen, hvilket vi kan tilbyde med den enkeltes individuelle behov i centrum.​

Hvad er et botilbud?

Det er muligt at komme i et botilbud for voksne jf. Servicelovens paragraf 107 og 103.

Vores døgntilbud henvender sig til personer, der tidligere har været svære at rumme i andre botilbud på grund af deres problematiske adfærd som f.eks. udadreagerende adfærd eller autisme. De kan være udadrettede, truende og selvdestruktive. De har sociale problematikker, hjerneskader eller dysfunktioner – og kan profitere af at indgå i et struktureret og trygt bofællesskab.

Ring og hør mere om vores døgntilbud

Her på vores hjemmeside kan du læse meget mere om vores opholdssted. Du kan læse om selve bostedet samt om vores pædagogik og værdigrundlag.

Har du spørgsmål til os, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon
(+45) 51 77 29 31 eller e-mail engsgaard@gmail.com.

(+45) 51 77 29 31
engsgaard@gmail.com