Fonden Botilbuddet Engsgaard

Et botilbud med nye muligheder

Fonden Botilbuddet Engsgaard

Socialpædagogisk opholdssted
Socialpædagogisk opholdssted med en neuropædagogisk tilgang

Som socialpædagogisk opholdssted bygger vores værdigrundlag for arbejdet med voksne på et humanistisk menneskesyn med borgeren i centrum.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvilket er med til skabe en fælles forståelse for den enkelte borgers vanskeligheder, behov og ressourcer.
Ud fra denne tankegang skaber vi, i samarbejde med borgeren, en tryg og forudsigelig hverdag båret af den struktur, der er bygget op omkring den enkelte.

“Det overordnede formål med neuropædagogik er, at personen kan opnå et så : selvstandigt, sammenhangende og meningsfuldt liv som muligt.” (Thybo,
2013)

Vi er her for vores beboere

Vi arbejder med videreudvikling af beboerens sociale, kommunikative og kognitive kompetencer og færdigheder.

Vi arbejder med en forudsigelig og tydelig pædagogik. Engsgaard er et socialpædagogisk opholdssted i Nørre Alslev, der tager udgangspunkt i de familiære rammer. Dette betyder, at beboerne på Engsgaard skal føle, at de har en meningsfuld tilværelse inden for klare og trygge rammer.

På den made får de overskud til at udvikle personlighed og færdigheder/kompetencer, såvel socialt som i forhold til de indlagte arbejdsopgaver.

Hvordan kommer man på opholdssted?

Man kan komme på bosted for voksne efter Servicelovens §107, §108 og §103.
Ifølge § 107 eller §108  kan kommunen tilbyde midlertidigt eller fast ophold i boformer til personer, som har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

​Hør mere om vores bosted eller vores neuropædagogisk tilgang.

Vil du høre mere om vores neuropædagogiske tilgang eller har du spørgsmål omkring vores socialpædagogiske døgn tilbud i Nørre Alslev, Så er du velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 51 77 29 31 eller e-mail engsgaard@gmail.com

(+45) 51 77 29 31
engsgaard@gmail.com