Pædagogik

Socialpædagogisk opholdssted med en neuropædagogisk tilgang

Som socialpædagogisk opholdssted bygger vores værdigrundlag for arbejdet med voksne på et humanistisk menneskesyn med borgeren i centrum.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvilket er med til skabe en fælles forståelse for den enkelte borgers vanskeligheder, behov og ressourcer. Ud fra denne tankegang skaber vi, i samarbejde med borgeren, en tryg og forudsigelig hverdag båret af den struktur, der er bygget op omkring den enkelte.

”Det overordnede formål med neuropædagogik er, at personen kan opnå et så selvstændigt, sammenhængende og meningsfuldt liv som muligt.” (Thybo, 2013)

​Vi er her for vores beboere

​Vi arbejder med videreudvikling af beboerens sociale, kommunikative og kognitive kompetencer og færdigheder.

Vi arbejder med dagsprogrammer og piktogrammer for at sikre en forudsigelighed og tydelig pædagogik. Engsgaard er et socialpædagogisk opholdsstedsted, der tager udgangspunkt i de familiære rammer. Dette betyder, at beboerne på Engsgaard skal føle, at de har en meningsfuld tilværelse inden for klare og trygge rammer.

På den måde får de overskud til at udvikle personlighed og færdigheder/kompetencer, såvel socialt som i forhold til de indlagte arbejdsopgaver​​

Socialpædagogisk opholdssted med fokus på privatliv og fællesskab

Som socialpædagogisk opholdssted vægter vi både privatliv og fællesskab. Stedets fysiske rammer giver beboerne en optimal oplevelse af såvel at have et privatliv, der bliver respekteret af både de øvrige beboere og af personalet, men også at kunne finde sammen i et fællesskab. ​

Vi har en kognitiv og neuropædagogisk tilgang, som er værdigrundlaget for at få skabt positiv tænkning hos beboeren, skabe gensidig respekt, overskud, og støtte beboerne i deres møde med omverdenens normer og de udfordringer, de står over for i hverdagen, samt at skabe nære relationer og ligeværdige krav.

Vi er også et socialpædagogisk opholdssted, der vægter samarbejdet med pårørende højt.

Hør mere om neuropædagogisk tilgang eller vores bosted

Vil du høre mere om vores neuropædagogiske tilgang eller har du spørgsmål omkring vores socialpædagogiske opholdssted?

Du er mere end velkommen til at kontakte os på telefon
(+45) 51 77 29 31 eller e-mail engsgaard@gmail.com for yderligere information om vores pædagogik og arbejde med beboerne.​

(+45) 51 77 29 31
engsgaard@gmail.com